Počet lidí, kteří kvůli nákaze koronavirem potřebují péči lékařů a sester v nemocnicích, se na začátku listopadu podle oficiálních dat ministerstva zdravotnictví stabilizoval kolem hranice sedm a půl tisíce pacientů. Dá se ale předpokládat, že v následujcíích dnes čísla opět porostou.

Z dat serveru Hlídač státu, který získal detailnější informace, než jsou ty oficiálně zveřejňované, vyplývá, že v těžkém stavu se nachází 16 % z nich, ve středně těžkém 43 %. Necelá třetina ale má jen lehčí obtíže a desetina lidí ležících v nemocnicích je dokonce bezpříznaková. Stát tedy řeší, kam tyto pozitivní pacienty bez výrazných obtíží umístit, aby zbytečně nečerpali kapacitu nemocnic.

Počty volných lůžek značně kolísají mezi kraji i jednotlivými nemocnicemi.

Nejhorší je aktuálně situace v Karlovarském kraji, kde mají volných už jen 18 % lůžek na odděleních ARO a JIP.

Například v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) měli k úternímu ránu z 24 lůžek intenzivní péče volná jen čtyři.

„Zvládáme to ale i bez cizí pomoci. Máme výborné koordinátory, kteří řeší jednotlivé přesuny pacientů v rámci regionu,“ řekla Deníku ředitelka KKN Jitka Samáková, pod kterou spadají zařízení v Karlových Varech a Chebu zřizované krajem.

Z celorepublikového pohledu zůstává nejvíce volných lůžek na odděleních intenzivní péče ve velkých fakultních nemocnicích.

Například pražská nemocnice v Motole má z 209 lůžek typu ARO a JIP volných 63, tedy 30 %. A Fakultní nemocnice Brno má neobsazených 37 % lůžek.