Počet nakažených lékařů, sester i ostatních zdravotnických pracovníků prudce roste. Deník získal od Ústavu zdravotnických informací a statistiky poslední dostupné údaje k 24. říjnu. V ten den byla aktuálně nakaženo 6060 sester, 2584 lékařů a 4584 ostatních zdravotnických pracovníků. Celkem se tedy jednalo o 13 226 zdravotníků.

"Karantény už nepočítáme. Zdravotníci v karanténě chodí běžně do práce, to už je delší dobu," okomentoval aktuální vývoj prezident České lékařské komory Milan Kubek pro Český rozhlas Radiožurnál.

Když se srovná počet nakažených zdravotníků se situací před dvěma týdny, ukáže se, že počet aktuálně infikovaných sester vzrostl na více než trojnásobek a počet lékařů na dvouapůlnásobek. Což zhruba odpovídá rostoucímu počtu nakažených v běžné populaci, který za dva týdny poskočil 2,8násobně.

Nedostatek odborného personálu v nemocnicích je ale vedle případného nedostatku lůžek pro těžké případy největším nebezpečím současné koronavirové krize. "V některých krajích se personální zajištění pohybuje na hranici dostatečného počtu a jsou nutné zásadní změny v organizaci práce při poskytování zdravotní péče," uvedl národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý.

Z dat ÚZIS lze vyčíst i počty aktuálně nakažených zdravotníků v jednotlivých krajích. Nejvíce jich je - celkem logicky - v hlavním městě, nejméně pak v populačně nejslabším Karlovarském kraji.