Pokud se při domácí dovolené půjde nějaký Čech projít lesem a narazí na čerstvě vysázené stromy, možná ho ten pohled překvapí. S velkou mírou pravděpodobnosti neuvidí jen obligátní smrčky. Už druhý rok v řadě totiž lesníci v České republice osázeli větší plochu mladými listnáči než jehličnany.

„V posledních letech můžeme pozorovat nárůst u zalesňované plochy, což souvisí s vysokou těžbou dřeva. Síje a sadba tak loni představovala 33 671 hektarů, a to opět s mírnou převahou listnáčů,“ potvrzuje Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Českého statistického úřadu.

Zjednodušeně řečeno: Hodně se zalesňuje kvůli nedávné kůrovcové kalamitě. A když už se majitelé a správci lesů rozhodují, co nově vysadí, mnohem častěji než dříve volí listnaté stromy.

Přes dvě stě milionů nových stromků

Novými listnatými stromy loni lesníci pokryli přes polovinu nově vysázené plochy.

Při detailním pohledu na jednotlivé druhy stromů sice stále vítězí smrk, ale buky spolu s duby ho v součtu překonávají. A podle počtu sazenic lesníci dávají přednost listnáčům už několik posledních let. Loni vysázeli 206 milionů malých stromků, z nichž nejvíc bylo buků (64 milionů), následovaly duby a třetí byly smrky.

„Naše lesy se ozdravují, začínají být druhově pestřejší, a tím i odolnější vůči škůdcům a změnám klimatu,“ komentoval statistiku ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vesnice ukryté v chráněných lesích

Lesní pozemky tvoří třetinu území České republiky. Rozkládají se na 2,7 milionech hektarů. Od první republiky jejich rozloha narostla zhruba o tři sta tisíc hektarů.

Nejlesnatějším krajem je Liberecký následovaný Karlovarským. Naopak nejmíň lesních pozemků má Praha následovaná regiony s intenzivním zemědělstvím.

V České republice lze narazit i na desítku obcí doslova utopených v lesích – háje se v nich rozkládají na více než devadesáti procentech celkové výměry.

Premiantem je v tomto ohledu Karlova Ves v centrální části Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Následují Ludvíkov rozprostírající se v Jeseníkách a Cikháj ve Žďárských vrších. I tyto dvě vesnice leží v chráněných oblastech.