Více než tři čtvrtiny dospělých si myslí, že je třeba zvýšit zabezpečení na vysokých školách. Vyplývá to z průzkumu mezi tisícovkou Čechů, který pro Deník zpracovala agentura MNFORCE. Sběr odpovědí dělala v polovině ledna a podíl respondentů z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, velikosti a kraje bydliště odpovídal struktuře obyvatel Česka.

Téměř čtyřicet procent účastníků průzkumu je pro umožnění vstupu do škol pouze pomocí čipových karet, zavedení bezpečnostních rámů podporuje třetina dotázaných, posílení ostrahy budov jen o dva procentní body méně.  

Odbornice na ochranu měkkých cílů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Dora Kotková upozornila, že takové přístupy k zabezpečení kladou důraz pouze na kontrolu vstupu, což ovšem neřeší riziko interní hrozby. „Klíčové je proto zaměřit se na nastavení procesů, krizových postupů, školení a různé formy cvičení. Tyto oblasti jsou zásadní, a právě v těchto oblastech vnímám veřejné budovy jako nedostatečně připravené,“ vysvětlila.

Zhruba tři čtvrtiny respondentů si myslí, že je třeba zvýšit zabezpečení také u dalších veřejných budov, jako jsou ostatní školy, zdravotnická zařízení, nádraží nebo úřady. Podíl těch, kteří si myslí, že zabezpečení veřejných budov je dostatečné, roste s věkem.

Další otázkou je zpřísnění podmínek pro držení střelných zbraní. „Veřejností aktuálně rezonuje přání legální držení zbraní v České republice omezit – pouze 20 % si myslí, že to není třeba,“ uvedl Rudolf Dymák z agentury MNFORCE. V tomto případě jsou pro zpřísnění podmínek častěji ženy než muži. Častěji také podporují víc způsobů omezení legálního držení zbraní zároveň.

Přes sedmdesát procent dospělých Čechů podporuje zavedení pravidelných psychotestů pro držitele zbraní. Další téměř pětina je pro to, aby psychotesty každý zájemce o zbrojní průkaz musel absolvovat aspoň jednou - jako součást žádosti o povolení vlastnit zbraň. V současnosti žadatel o průkaz psychotesty absolvovat nemusí, a tato povinnost není ani v návrhu novely zákona o zbraních, který projednává Poslanecká sněmovna.

Mezi držiteli zbrojních průkazů nemá případné zpřísnění podmínek jednoznačnou podporu. „Přestože počet respondentů se zbrojním průkazem nebyl v průzkumu vysoký, je zjevné, že k omezení legálního držení zbraní nebo zavedení pravidelných psychotestů se stavějí vlažněji než obecná populace,“ upřesnil Dymák.