Podle údajů Eurostatu je v Česku podíl dětí do tří let, které navštěvují nějaké zařízení péče o nejmenší, v Evropě druhý nejnižší hned po Slovensku. O téměř 72 procent ratolestí se tak do jejich třetích narozenin starají výhradně rodiče. Pro srovnání – ve Slovinsku je to 35 procent a v Nizozemsku dokonce jen necelých 14 procent. 

Do roku 1989 v zemi fungovalo přibližně tisíc jeslí s kapacitou 40 tisíc dětí. Po revoluci byly převedeny pod ministerstvo zdravotnictví, zároveň však začal jejich pozvolný útlum. V roce 2010 je navštěvovalo už jen jedno procento dětí do tří let a o tři roky později státní jesle prakticky skončily. 

Krajně nejisté školky  

Rodiče dvouletých dětí, kteří se chtějí co nejdříve vrátit na trh práce, ale nemají peníze na chůvu, tak dnes mají dvě možnosti: dětskou skupinu, nebo školku. Pokus o přihlášení dvouletého potomka do mateřské školy však končí ve většině případů nezdarem. Největší přetlak je ve v Praze, kde se do školky v minulém školním roce dostala jen čtvrtina přihlašovaných. 

Dvouletí tak tvoří jen asi devět procent osazenstva školek a tento podíl navíc v posledních letech klesl zhruba o polovinu. Podle ministerstva školství to je v pořádku. „Mateřské školy jsou pro děti zpravidla od tří let, vzhledem k poznatkům vývojové psychologie je tento věk ideální,“ vysvětluje mluvčí resortu Alena Lednová s tím, že mladší děti mají jiné hygienické, psychosociální, materiální i bezpečnostní podmínky ke vzdělávání ve školském prostředí. 

Školky, kde jsou děti mladší tří let, musejí mít podle ministerské vyhlášky menší počet dětí ve třídě. „Dvouleté děti jsou přijímány pouze v těch školkách, kde byly přijaty nejdříve všechny děti tříleté ze spádového obvodu,“ dodává Lednová. V tomto školním roce je v mateřských školách 32 tisíc dětí do tří let. 

Péče za pět tisíc měsíčně

Ti, kteří se nevešli, mohou zkusit své štěstí v dětských skupinách. Těch je podle aktuální údajů ministerstva práce a sociálních věcí v provozu 1 525 s kapacitou 20,5 tisíce míst. „Nakolik je tato kapacita v reálném čase naplněna – to je trochu problematický údaj už jen z toho důvodu, že se často může měnit. Obecně ale platí, že dětské skupiny nemívají problém s obsazením volných míst, spíše naopak,“ říká mluvčí resortu Jakub Augusta. 

Nejvíce dětských skupin funguje právě v regionech, kde je málo volných míst ve školkách, tedy v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Od ledna kvůli inflaci zdražily až na 4 720 korun měsíčně. Ty, které na své svěřence nepobírají státní příspěvek, si ovšem za své služby účtují i více než dvojnásobek. Další alternativou by se v budoucnu mohlo stát sousedské hlídání dětí, na které by rovněž přispíval stát.