Alespoň první dávkou vakcíny proti koronaviru bylo do pondělního večera naočkováno 318 tisíc lidí starších osmdesáti let, tedy 72 procent občanů z této věkové skupiny.

Dalších více než šedesát tisíc z nich se zaregistrovalo a na očkování čeká, uvedlo včera ministerstvo zdravotnictví. Dostupná data přitom ukazují, že je třeba, aby se na ně dostalo co nejdříve.

Právě v této nejvíce ohrožené věkové skupině totiž díky vakcinaci od počátku roku významně klesl počet lidí, kteří se koronavirem nakazili, tak i čísla hospitalizovaných v nemocnicích či zemřelých s nákazou v těle.

Konkrétně: podíl nakažených osmdesátníků a starších na všech infikovaných činil na přelomu roku čtyři až pět procent, v posledních týdnech se pohybuje mezi dvěma a třemi procenty.

Seč se může zdát, že se jedná o „zanedbatelné“ poč- ty, velká část nejstarších občanů nákazu nezvládala doma a musela do nemocnic. Na přelomu roku se jednalo skoro o třetinu nově hospitalizovaných. Nyní je jejich podíl mezi všemi nakaženými v nemocnicích poloviční.

A podobný trend ukazuje i nejsmutnější statistika, tedy počet zemřelých s koronavirem. Zatímco na přelomu roku činil podíl osmdesátníků a starších na celkových úmrtích více než padesát procent, v současné době se tento ukazatel pohybuje kolem třiceti procent.