Věnujte se svým dětem, projeví se to nejen v jejich fyzické zdatnosti, ale i lepších známkách ve škole a celkově vyšší kvalitě života. Tak by se daly jednou větou shrnout výsledky již čtvrtého ročníku projektu Sazka Olympijský víceboj.

Organizátoři při něm testovali zdatnost téměř 97 tisíc školáků z celého Česka v osmi základních pohybových schopnostech – například běhu, skoku, ale i hlubokém předklonu či hodu basketbalovým míčem.

Žáci. Ilustrační foto.
Průzkum Místo pro život: Nejlepší péči o děti nabízí Praha, Brněnsko a Ostravsko

Výsledek? Ukázalo se, že děti z regionů s vyšším hrubým domácím produktem a vyšším procentem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel jsou v disciplínách víceboje zdatnější.

Nejlepších výsledků dosáhli školáci z Prahy. Naopak nejméně zdatné byly karlovarské děti.

Chudší = méně zdatní

Navíc se výsledky liší i podle toho, zda se děti subjektivně považují za bohaté či chudé. Školáci, kteří se řadí mezi chudší, mají horší výsledky ve víceboji – a to ve všech jeho osmi sportovních disciplínách.

Chalupa. Ilustrační foto.
Chcete si pořídit chatu či chalupu? Milion korun ve většině Česka nebude stačit

„Dnešní děti nesportují spontánně, že by šly ven a hrály si tam, ale chodí na kroužky, nebo jim rodiče platí komerční sportovní aktivity typu bruslení,“ komentuje výsledky Tomáš Perič, odborník na sport dětí z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, který výsledky víceboje analyzoval. „Rodina zkrátka musí mít ke sportování vztah, musí mít na tyto aktivity peníze a také musí zvládat logistiku – tedy děti na kroužky vodit či vozit.“

Ostatně už v minulých ročnících víceboje se ukázalo, že zdatnější jsou děti z větších měst – právě proto, že tam funguje více sportovních klubů, do nichž se školáci díky městské dopravě snadněji dopraví.

Zásadní role rodiny

Letošní výsledky víceboje organizátoři porovnali i s oblastmi, které se sportem přímo nesouvisejí – třeba se známkami z hlavních předmětů, tedy češtiny, matematiky a cizího jazyka. „Ukázalo se, že školáci, kteří mají průměr do dvou, jsou zdatnější, než ti s horšími známkami,“ podotýká Perič. „A lepších výsledků ve víceboji dosahují i děti, jež jedí zdravou výživu, než ty, které chodí do fastfoodů.“

Zeleň v obcích. Ilustrační foto.
Tisíciletí českých měst a vesnic. Kdy jsou poprvé zmíněny v písemných pramenech?

Ze srovnání tak vyplývá, že pokud se už rodiče dětem věnují, tak většinou ve všech možných oblastech – od zdravé výživy přes vzdělání až po sport.

„Pohybová zdatnost má zásadní význam pro zdravý vývoj dětí. Navíc se v dětství vytvářejí pohybové návyky pro dospělost,“ poznamenává Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Potřebujeme dětem ukazovat cestu ke sportu, aby si i v dospělosti na něj našly čas a měly i chuť se mu věnovat,“ uzavírá.

Zdroj: Deník Data / David Valenta a Aleš Vojíř