Galerie: Praha neznámá, Pražský hrad a okolí

Praha neznámá, Pražský hrad, II. nádvoří, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, II. nádvoří, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, II. nádvoří, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, III. nádvoří, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, III. nádvoří, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, IV. nádvoří, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, IV. nádvoří, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, Lobkoviczký palác, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, Lobkoviczký palác, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, Lobkoviczký palác, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, Lobkoviczký palác, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, Nejvyšší purkrabství, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, Nejvyšší purkrabství, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, palác pánů z Rožmberka, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, palác pánů z Rožmberka, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, palác pánů z Rožmberka, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, palác pánů z Rožmberka, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, starý královský palác, 26.5.2017 Praha neznámá, Pražský hrad, starý královský palác, 26.5.2017